fbpx

Žiūrėti visus produktus

       T:+370 671 45 766  | M: info@profi-stahl.lt

Shopping cart
€0

Privatumo polityka

https://profi-stahl.lt/

 1. Bendrosios nuostatos

 1. Duomenų valdytojas ir svetainės https://profi-stahl.lt/ administratorius (toliau – Duomenų valdytojas) yra „ Profi-Stahl ,Bartłomiej Czaja Piotr Czaja s.c, ul. Sienkiewicza 13A,32-400 Myślenice (Lenkija), PVM mokėtojo kodas: PL6812069870

El. paštas: info@profi-stahl.lt .

 1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios Taisyklės.

 2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai.

 3. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu e-amil : info@profi-stahl.lt .
 4. Duomenų valdytojas, gavęs Pirkėjo užklausimą, atsakymą pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

 1. Asmens duomenų tvarkymas
 1. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvė sužsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais).

 2. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų.

 3. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

 4. Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie apdorojami, pasiekti. Kai Jūsų asmens duomenų mums nebereikės, mes juos saugiai ištrinsime arba panaikinsime.

 5. Jūsų asmens duomenims tvarkyti mes įgyvendinome atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 1. Jūsų teisės

 1. Jūs turite teisę:

 1. žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti)

 2. susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti)

 3. reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti)

 4. savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“)

 5. reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti)

 6. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

 1. Slapukai (angl. cookies)

 1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, kad būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą.

 2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

 3. Slapukų naudojimo tikslai:

 1. Funkcinių slapukų naudojimui ir paslaugų teikimui. Slapukai yra labai svarbūs mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui, ir jie užtikrina sklandžią naudojimosi jomis patirtį vartotojui. Pavyzdžiui, jei vartotojas to pageidauja, jam nereikia kiekvieną kartą jungiantis įvesti savo vardo, pavardės, slaptažodžio ar kitų duomenų.

 2. Paslaugų plėtrai. Stebėdami slapukų naudojimą, galime gerinti mūsų interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimą.

 3. Naudojimo analizei. Mes naudojame slapukus statistinių duomenų apie mūsų interneto svetainėse apsilankiusių vartotojų skaičių ir naudojimąsi elektroninėmis paslaugomis kaupimui ir reklamos efektyvumo įvertinimui.

 1. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Galima sužinoti daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos valdyti šioje svetainėje AboutCookies.org (anglų kalba). Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis.

 2. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir pan.

 3. Jokie asmeniniai kliento duomenys nėra kaupiami slapukų pagalba.

 4. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama.

 1. Taisyklių keitimas

 1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti Taisykles apie tai pranešdamas https://profi-stahl.lt/ interneto parduotuvėje.

 2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje https://profi-stahl.lt/ .

 3. Jei po Taisyklių papildymo arba pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su naująja Taisyklių redakcija.

 4. Jeigu Pirkėjas gali raštu atsisakyti su nauja Nuostatų redakcija, pateikdamas raštišką prieštaravimą.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pirkimo pardavimo taisyklės

https://profi-stahl.lt/

 1. Pardavėjo kontaktai ir rekvizitai.

Profi-Stahl

Bartłomiej Czaja Piotr Czaja s.c

ul. Sienkiewicza 13A

32-400 Myślenice (Lenkija)

PVM mokėtojo kodas: PL6812069870

El. paštas: info@profi-stahl.lt

II. Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir PROFISTAHL (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas.

 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie tai Pirkėjai bus informuojami pirkdami prekes pirma kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo.

 3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

 4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes https://profi-stahl.lt/ internetinėje parduotuvėje.

 5. Internetinės parduotuvės https://profi-stahl.lt/ prekyba vykdoma tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
  III. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

 1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“

 2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvėje.

 3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia užsakymo formoje Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.

IV. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes https://profi-stahl.lt/ internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Pardavėjo internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

 2. Prekių keitimas, grąžinimas ar trūkumų šalinimas vykdomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso nuostatomis ir 2014-07-22 LRV nutarimu Nr.738 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

 3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ,,Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ bei 6.22811 ,,Sutarties atsisakymo teisinės pasekmės“ nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).

 4. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.

 5. Prekės garantijos galiojimo metu, remiantis LR civilinio kodekso 6.363 str. 7 d., Pirkėjas įsigijęs netinkamos kokybės prekę savo pasirinkimu, per 2 metų įstatyminį garantijos terminą turi teisę reikalauti nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą), pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; atitinkamai sumažinti kainą, o taip pat vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

 6. Pinigai už grąžintas prekes yra pervedami į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą arba grąžinami grynais pinigais. Pinigai Pirkėjui grąžinami tokiu pat mokėjimo būdu, kokiu jis atsiskaitė už prekes, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio pinigų grąžinimo būdo ir dėl to nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.

 7. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

 8. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.

 9. Prekės tampa pirkėjo nuosavybę tik pilnai atsiskaičius už prekes, kitu atveju nuosavybės teisę jos priklauso pardavėjui.V.
  V. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

 3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją.

 5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

  VI. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka,

 1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

 2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

 3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM. Į kainą įskaičiuotas transportavimas, surinkimas ir 2 metų garantija kiekvienam metaliniam garažui.

 4. Pardavėjas, prieš priimdamas užsakymą, turi teisę prašyti iki 50% pirkimo kainos užstato už prekes, pagamintas ar pritaikytas kliento pageidavimams.

 5. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

 1. banko pavedimu;

 2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu;

 1. Detali informacija apie prekes pateikiama prie kiekvienos prekės aprašymo.

  VII. Prekių pristatymas

 1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, naudojasi Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga.

 2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

 3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

 4. Tuo atveju, jei dėl transporto rūšies susitariama remiantis specialiu pirkėjo prašymu, pirkėjas prisiima riziką ir visas papildomas išlaidas, susijusias su šia transporto rūšimi.

 5. Jei pardavėjas pagal pirkimo sutartį privalo pristatyti prekes į pirkėjo užsakyme nurodytą vietą, pirkėjas privalo perimti prekes pristatymo metu.

 6. PROFI-STAHL įsipareigoja informuoti klientą apie prekių pristatymo ir surinkimo datą likus ne mažiau kaip 24 valandoms iki pristatymo/surinkimo. Tuo atveju, jei dėl pirkėjo priežasčių prekes būtina pristatyti pakartotinai arba kitaip, nei nurodyta užsakyme, pirkėjas privalo sumokėti išlaidas, susijusias su pakartotiniu prekių pristatymu, atitinkamai išlaidas, susijusias su kitu pristatymo būdu. Išlaidos, susijusios su pakartotiniu prekių pristatymu, visų pirma suprantamos kaip transportavimo į sutartą prekių pristatymo vietą išlaidos ir tuo pačiu metu pardavėjo darbuotojų, atlikusių sutrukdytą prekių pristatymą, darbo užmokesčio kompensacija.

 7. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo informuoti Pardavėją apie visas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos pristatytų prekių surinkimui.

 8. Pirkėjas, gavęs prekes, privalo patikrinti, ar prekės buvo sugadintos transportavimo metu ir ar bet kokia žala, matyt, patirta transportavimo metu, nedelsiant pasiskųsti prekes pristačiusiems mūsų darbuotojams. Vėlesnės pretenzijos dėl žalos, patirtos vežant, arba akivaizdžių pristatytų prekių defektų gali būti klasifikuojamos kaip uždelstos pagal visuotinai privalomus teisinius reglamentus.

 9. Pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į prekes visiškai sumokėdamas pirkimo kainą ir perimdamas prekes, o paskutinis iš šių dviejų momentų nusprendžia.

VIII. Prekių grąžinimas

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).

 2. Jei Pirkėjas atsisako prekės(ių) pirkimo-pardavimo sutarties, prekės grąžinamos per 14 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.

 3. Prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis), keičiami ir priimami iš pirkėjo per 14 d. terminą nuo prekių pristatymo dienos. Prekė(ės) grąžinamos Pirkėjo sąskaita.

 4. Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamo daikto.

 5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais);

 3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);

 4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

 5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną.

 1. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

 2. Grąžinamas prekes Pirkėjas privalo pristatyti pats.

 3. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka (galioja nuo 2015-01-01).

 4. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.

 5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

 6. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

 7. Pirkėjas, be kita ko, pripažįsta, kad negalima atsisakyti pirkimo sutarties dėl prekių, kurios buvo pakeistos pagal Pirkėjo pageidavimus ar jo asmens pageidavimais, tiekimo.

 1. Asmens duomenų apsauga
 1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama elektroninėje parduotuvėje https://profi-stahl.lt/, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, atitinkanti LR asmens apsaugos įstatymus. Pardavėjas patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar vykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Pirkėjo informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su pirkėju.

 2. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
  X. Atsakomybė

 1. Pirkėjas atsako už https://profi-stahl.lt/ užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

 2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.

 3. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.

  XI. Baigiamosios nuostatos

 1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

 2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

 3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 4. Visos teisės Internetinėje parduotuvėje, įskaitant nuosavybės teises, intelektinės nuosavybės teises, priklauso Pardavėjui.

 5. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/“

10.10. 2022